Samverkarna

Verksamhet

Projekt

Möteslokal

Medlemmar

Kontakt

Turism

Startsida

Skiljelinje

Välkommen till Samverkarna!

Samverkarna i Östernärke,
en förening för företag och föreningar i samverkan i Östernärke.


Samverkarna i Östernärke heter den förening som sedan 2004 organiserar företag och föreningar i Östernärke.

Föreningen har idag ca 180 medlemmar och vänder sig till företag, föreningar och andra som vill vara med och verka för ett starkt Östernärke.

Föreningen Samverkarna i Östernärke vill utveckla förutsättningarna för att i samverkan leva, bo och verka i Östernärke genom att främja befintliga företags existens och skapa förutsättningar för nyföretagande samt värna om föreningslivet.Medborgardialog om ny översiktsplan

Hur ser Östernärke ut år 2040?
– Vad tycker du?

Nu finns det ett förslag på hur vi ska använda Örebro kommuns mark och vatten i framtiden. Vi vill veta vad invånarna i Östernärke tycker om, till exempel, nya områden för fler bostäder och hur service och verksamheter kan utvecklas.

Landsbygdsnämnden bjuder, i samverkan med Stadsbyggnadskontoret, in till medborgardialog angående ny översiktsplan.

MEDBORGARDIALOG
Torsdag 20 april, klockan 18–20
Tegelhuset, Odensbacken

Välkomna!

Pdf-för nedladdning:
http://www.samverkarna.se/filarkiv/hur_ser_osternarke_ut_2040.pdf

2017-04-10 17:01 - Samverkarna i Östernärke


Tegelhusets barndisco den 24/3-2017

Varmt välkomna på disco med era barn

Den 24/3-2017

Kl.18.00-20.00 årskurs 1-3

Kl.20.00-22.00 årskurs 4-6

Vi dansar och har kul.Inträde 20:-

Varmt välkomna Anita Touronen

 

2017-03-14 14:52 - Tegelhuset


påskmarknad med hantverk och loppis

Tegelhuset i Östernärke

Påskmarknad med hantverk.loppis och gott kaffe med hembakt kaffebröd.

Lördagen den 8/4-2017

Kl.10.00-16.00

Om du vill sälja loppisprylar ring tel.0706774780

Varmt välkomna

För Tegelhuset Anita Touronen

2017-03-14 14:44 - Tegelhuset


Möte för alla medlemmar i Samverkarna som använder Tegelhusets lokaler

Hej från den 1/4-2017 tar Tegelhuset över uthyrning med m.mav Samverkans. 

Därför vill vi informera er om nya regler och avgifter.

Viktigt att alla föreningar är representerade för vidare information till era medlemmar.

Välkomna måndagen den 3/4 kl.19.00

För Tegelhuset

Anita Touronen

2017-03-01 18:33 - Tegelhuset


Hans-Ove Norén ny ordförande i Samverkarna

Samverkarna i Östernärke har haft årsmöte och bland andra valdes en ny ordförande.

Hans-Ove Norén har sedan tidigare suttit med i styrelsen men tar nu över ordförandeskapet efter den tidigare ordföranden Bertil Andersson, som dagen till ära överräckte en helt ny ordförandeklubba.

Även Hans Johansson och Åsa Ödman valdes in som nya i styrelsen medan Ewa Nilsson avtackades efter lång och trogen tjänst.

Samverkarnas nya styrelse ser nu ut som följer:

Ordförande: Hans-Ove Norén

Kassör: Per Fröberg

Sekreterare: Tommy Silo

Ledamot: Ove Åkesson

Ledamot: Birgitta Ekblad

Ledamot: Bertil Andersson

Ledamot: Åsa Ödman

Supleant: Carro Tysell

Suppleant: Hans Johansson

Suppleant: Tommy Silo (tillika sekreterare)

2017-02-21 09:30 - Samverkarna i Östernärke


Aktuella händelser

Tegelhuset har bokat Möteslokal Örebrovägen 11
2017-09-20 21:50
Denna sida är finansierad med stöd från Leader Gränslandet


Samverkarna i Östernärke är anslutna till Örebro Promotion.


Samverkarna i Östernärke är anslutna till Hela Sverige ska Leva!.


Östernärke i hjärtat av Sverige - Östernärke In the Heart of Sweden
Skiljelinje

Samverkarna i Östernärke · 802417-3828 · Industrivägen 4 · 715 31 Odensbacken · Swedbank · Bankgiro 5749-4833 · Styrelsekontakt: styrelsen@samverkarna.se