Samverkarnas styrelse

Samverkarna höll årsmöte den 14 februari 2018 och då valdes delar av den gamla styrelsen om. Ny på en suppleantplats är Thomas Dahl från Höre i Asker.

Ove Åkesson som lämnade styrelsen avtackades. Som ny i styrelsen invaldes Thomas Dahl som för många är känd som leverantör av lokalt producerad honung och mjöd.

Ordförande: Hans-Ove Norén – Rederi AB Mälaren-Hjelmaren (M/F Liden)

Sekreterare: Tommy Silo – Keolis

Kassör: Per Fröberg – SPF Östernärke

Ledamot: Birgitta Ekblad – Ekblad kommunikation
Ledamot: Bertil Andersson – Aj Min Rygg/Galleri O
Ledamot: Åsa Ödman – Vinöns Hembygdsförening

Suppleant: Caroline Tysell – Ströms Kök & Catering
Suppleant: Hans Johansson – Firma Hans Johansson
Suppleant: Thomas Dahl – Höre bi och boskap

Revisor: Kjell Ledin
Revisor: Jonna Tärnquist – Tärnquist Redovisningskonsult AB

Revisorsuppleant: Kerstin Gustavsson

Valberedning: Bo Åkerling
Valberedning: Lennart Carlsson