500.000 kronor till landsbygdens näringsliv

Örebro kommuns landsbygdsnämnd beslutade den 15 april att bevilja medel för näringslivsutveckling till fyra lokala företagarföreningar som verkar i Örebro kommuns landsbygd. Budgeten för detta är 500.000 kronor. Därutöver finns ytterligare totalt 100.000 kr som företagarföreningarna kan söka av för projekt eller aktiviteter riktade till de i Landsbygdsnämndens verksamhetsplan utpekade branscherna besöksnäring, naturturturism respektive livsmedel.

– Samverkarna i Östernärke beviljas 130.376 kronor i näringslivsstöd för år 2020.

– Samverkarna i Glanshammarsbygden beviljas 94.857 kronor i näringslivsstöd för år 2020.

– Tysslinge företagare beviljas 191.178 kronor i näringslivsstöd för 2020.

– Landsbygdföretagen Norr om Örebro (fd. Ervalla företagare) beviljas 83.589 kronor i näringslivsstöd för år 2020.

Styrelsen för Samverkarna i Östernärke jobbar för närvarande med verksamhetsplanen för 2020. En del av de idéer som tidigare har varit aktuella har fått läggas i malpåse med tanke på Corona-smittan samtidigt som pandemin medför nya behov, vilket i sin tur ger upphov till nya idéer som just nu diskuteras i styrelsen och de arbetsgrupper som tillsatts.