A-kassa för företagare

Har du funderat på om du som är företagare kan ansluta dig till A-kassa om du vill?
Svaret är att det finns A-kassor som är öppna även för företagare.

Nu har regeringen lagt ett förslag om att det ska räcka med att ha varit med i A-kassan i tre månader för att vara berättigad till stöd.

Om man vill ansluta sig kan det i så fall vara smart att göra detta redan innan mars månad löper ut, då kan man av allt att döma tillgodoräkna sig hela mars månad.

Klicka här nedan för mer information om aktuella A-kassor med länkar för dig som vill veta mer:

A-kassa för egenföretagare – Tips för dig som driver eget.

A-kassa för egenföretagare