Författare: Bengt Bronner - Samverkarna

Detta är Samverkarnas admin-konto.

Enkät om laddstolpar

Coompanion och Projekt ServiceLyftet samverkar med Länsstyrelsen och Regionens Energikontor kring en undersökning för att få en bild av intresset för att etablera publika laddstolpar i Örebro län. Enkäten syftar till att ge en länsövergripande bild över: – intresset för att skaffa laddstolpe och därmed bli en del av den publika laddinfrastrukturen. – behov av… Läs mer »

Nyföretagande på landsbygden

Nyföretagarcentrum i Örebro kommer att hålla ett webinarium kring nyföretagande på landsbygden den 25 mars kl 18.00-20.00. Många av Samverkarnas medlemmar är ju redan företagare, men det finns kanske ännu fler som funderar på att starta upp en verksamhet, dessa är välkomna att delta i detta webinarium. Ni som vill delta, eller som känner någon… Läs mer »

Dags för digitala årsmöten 2021

Samverkarna håller sitt årsmöte digitalt via tjänsten Zoom i år, precis som så många andra föreningar valt att göra i dessa pandemitider. Föreningen har tidigare provat att hålla både medlemsmöten och styrelsemöten via den digitala tjänsten Zoom, detta med gott resultat. Datumet för det ordinarie årsmötet är den 9 mars. Eftersom en punkt på dagordningen… Läs mer »

Inbjudan till medborgardialog

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd bjuder in företagare på landsbygden till en digital medborgardialog Onsdag 3 mars 2021 kl. 18:00 Landsbygdsnämnden välkomnar dig som landsbygdsföretagare till digital information och dialog i samarbete med avdelning näringsliv på Örebro kommun. Under dialogen vill vi gärna ta del av vilka utmaningar eller förändringar du som driver företag på landsbygden har… Läs mer »

Nu laddar vi om för 2021!

Vi har gått på sparlåga ett tag nu till följd av pandemin, men 2021 hoppas vi kunna gasa på igen. Vi vill då bland annat jobba mer med besöksnäring och nyföretagande. I Östernärke är vi starka på just besöksnäring, samt mat och livsmedel i alla former, detta vill vi ta vara på och utveckla ännu… Läs mer »