Barn- och ungdomsstipendium på 5.000 kr

Passar detta in på någon av er som läser detta?

Hela Sverige Ska Leva i Örebro län kommer dela ut barn- och ungdomsstipendium på 5.000 kr.

Lokala utvecklingsgrupper som arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar kan söka. De ser gärna att ni arbetar med demokrati, jämställdhet, mångfald och/eller hållbarhet. Sista ansökningsdatum är 15 november och utdelningen sker på Hela Sverige Ska Levas årsmöte 2020.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Namn på sökande organisation
  • Vad projektet kommer innehålla
  • Beskrivning av hur projektet arbetar med demokrati, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.
  • Hur projektet kommer genomföras
  • Budget

Skicka ansökan till orebro@helasverige.se

Länk:
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/barn-och-ungdomsstipendium-vad-skulle-du-vilja-goera-om-du-fick-5000kr/