Bli medlem i Samverkarna!

Som medlem i Samverkarna får du tillgång till vår webplattform där du kan möta andra företagare, skicka nyhetsbrev samt lägga upp aktiviteter i en kalender.

Förutom att använda vår webplattform kan du såklart delta i våra möten och aktiviteter, och du kan på så sätt vara med och påverka utvecklingen i Östernärke.

Enklast blir du medlem genom att skicka ett mail till info@samverkarna.se där du i ämnesraden anger att du vill bli medlem. I mailet anger du företagets eller föreningens namn, organisationsnummer samt kontaktperson, telefonnummer och postadress. Ange gärna också e-postadress och adressen till er websida.

OBS! I mailet med din medlemsansökan skall du även bifoga nedanstående medgivande för att vi ska kunna uppfylla kraven enligt dataskydssförordningen GDPR:

=== Börja kopiera texten här ===

Härmed lämnar jag mitt medgivande till att föreningen Samverkarna i Östernärke jämte detta medgivande (och i förekommande fall även det mail vi sänt med önskan om att bli medlem i Samverkarna) lagrar följande relevanta uppgifter om mig och/eller den förening, respektive det företag, jag representerar i det medlemsregister som kopplas till websidan www.samverkarna.se: (Samtliga uppgifter behöver inte redovisas i ansökan, det viktiga är själva medgivandet.)


– Namn på privatmedlem

– Namn på kontaktperson

– Verksamhetens namn

– Föreningens namn

– Användarnamn

– Lösenord till konto på websidan

– Adress till medlem/kontaktperson

– Telefonnummer/Mobilnummer till medlem/kontaktperson

– E-postadress till medlem/kontaktperson

– Webadress till medlem/kontaktperson

– Foto på medlem/kontaktperson

– Jag intygar samtidigt att jag tagit del av användarvillkoren för www.samverkarna.se.


=== Sluta kopiera texten här ===

Om du är privatperson som vill bli stödmedlem anger du detta i mailet.

Medlemsavgiften är för närvarande 300:-/år för företag och 200 kronor/år för föreningar.

Från och med 2013 kan privatpersoner bli stödmedlemmar. Avgiften för ett stödmedlemsskap är 100 kr/år.

Välkommen som medlem, du också!