Kategori: Matglädje

Tyck till om Torget i Odensbacken!

Projektet om marknadstorg i Odensbacken fortsätter, nu är en första prototyp av en marknadsbod uppställd på Torget. • Vilka olika typer av aktiviteter skulle du vilja se på Torget i Odensbacken i framtiden? • Har du någon uppfattning om hur du skulle vilja utforma våra framtida torgbodar? Den bod du ser här är en första… Läs mer »

Klart för Projekt Marknadstorg i Odensbacken

Samverkarna i Östernärke har fått grönt ljus från LEADER Mellansjölandet att driva ett pilotprojekt som går ut på att undersöka förutsättningarna att bedriva torghandel och andra aktiviteter på torget i Odensbacken. Som en del i projektet ska föreningen bl a utveckla två torgvagnar/försäljningsbodar och undersöka intresset för att använda dessa. Projektet skall: Undersöka vilka olika… Läs mer »

Landshövdingen träffar företagare i Östernärke

I början på maj kommer landshövdingen i Örebro län att besöka företagarföreningen Samverkarna i Östernärke. Besöket startar hos yrkesfiskare Hans Johansson vid Göksholm för att sedan fortsätta till Odensbacken för en träff med några andra av alla de företagare som är verksamma i Östernärke. Landshövdingens besök, torsdagen den 3 maj, arrangeras av föreningen Samverkarna i… Läs mer »