Kategori: Okategoriserade

Dags för digitala årsmöten 2021

Samverkarna håller sitt årsmöte digitalt via tjänsten Zoom i år, precis som så många andra föreningar valt att göra i dessa pandemitider. Föreningen har tidigare provat att hålla både medlemsmöten och styrelsemöten via den digitala tjänsten Zoom, detta med gott resultat. Datumet för det ordinarie årsmötet är den 9 mars. Eftersom en punkt på dagordningen… Läs mer »

Inbjudan till medborgardialog

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd bjuder in företagare på landsbygden till en digital medborgardialog Onsdag 3 mars 2021 kl. 18:00 Landsbygdsnämnden välkomnar dig som landsbygdsföretagare till digital information och dialog i samarbete med avdelning näringsliv på Örebro kommun. Under dialogen vill vi gärna ta del av vilka utmaningar eller förändringar du som driver företag på landsbygden har… Läs mer »