Dags för digitala årsmöten 2021

Samverkarna håller sitt årsmöte digitalt via tjänsten Zoom i år, precis som så många andra föreningar valt att göra i dessa pandemitider. Föreningen har tidigare provat att hålla både medlemsmöten och styrelsemöten via den digitala tjänsten Zoom, detta med gott resultat.

Datumet för det ordinarie årsmötet är den 9 mars. Eftersom en punkt på dagordningen handlar om stadgarna kommer även ett extra årsmöte att hållas den 23 mars för att fastställa de nya stadgarna.

Inbjudan till dessa båda årsmöten inklusive länkar och inloggningsuppgifter har sedan tidigare skickats ut till medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2021, detta har skett både via två traditionella brevutskick och ett e-postutskick.

Samtidigt med årsmötesinformationen informeras också om ett stundande dialogmöte som Örebro kommuns landsbygdsnämnd arrangerar den 3 mars samt ett möte om nyföretagande den 25 mars som Nyföretagarcentrum i Örebro håller i.

Avslutningsvis flaggar Samverkarna också för de arbetsgrupper som föreningen tänker starta upp under våren med fokus på besöksnäring respektive mat och livsmedel.