Enkät om laddstolpar

Coompanion och Projekt ServiceLyftet samverkar med Länsstyrelsen och Regionens Energikontor kring en undersökning för att få en bild av intresset för att etablera publika laddstolpar i Örebro län.

Enkäten syftar till att ge en länsövergripande bild över:

– intresset för att skaffa laddstolpe och därmed bli en del av den publika laddinfrastrukturen.
– behov av stöd hos er aktörer som har ett stort intresse för att skaffa laddstolpar.

Sista dag för enkätsvar = 15 april.

Resultaten från enkäten är tänkt att användas som ett planeringsinstrument för framtida strategier och utvecklingsarbete både inom region och kommun. Ditt svar kan hjälpa oss att utveckla den lokala servicen på din ort!

Länk till frågorna:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDmBsqEp6A2GowSezqCbWM-vVNvHU3zsih7Wk3hcVmm36xFw/viewform