Samverkarna på Facebook


Samverkarna finns också på Facebook där föreningen står bakom ett antal Facebookgrupper , dessa är:

Samverkarna i Östernärke
Föreningen Samverkarna i Östernärke vill utveckla förutsättningarna för att i samverkan, leva, bo och verka i Östernärke genom att främja befintliga företags existens och skapa förutsättningar för nyföretagande samt värna om föreningslivet.
Besök sidan >


Framtid Östernärke

I denna grupp kan enskilda personer mötas och diskutera olika idéer och projekt. Alla som vill tycka, påverka, förbättra och engagera sig i framtiden i Östernärke är välkommen att delta. Denna Facebookgrupp utgör samtidigt ett forum för föreningar i Östernärke att hitta nya engagerade medlemmar som kanske vill vara med och arbeta med olika aktiviteter och arrangemang i Östernärke.
Besök gruppen >


På Gång i Östernärke

Denna grupp är avsedd för aktiviteter och arrangemang i den del av Örebro kommun som går under benämningen Östernärke . Här tipsar man om arrangemang och aktiviteter – både egna och andras. På detta sätt hoppas vi kunna locka fler besökare till olika aktiviteter i vår bygd samtidigt som våra föreningar kanske kan locka fler medlemmar.
Besök gruppen >


Reklamgruppen i Östernärke

I denna grupp kan enskilda personer och representanter för företag eller föreningar i Östernärke sprida reklam och information om allt möjligt som sker i Östernärke och som man vill att alla andra i Östernärke skall kunna ta del av. Denna grupp är lite av en ”allt-möjligt-grupp” där det finns plats för det mesta som inte passar in i andra befintliga grupper. Renodlade arrangemang postas däremot i gruppen ”På gång i Östernärke”. Frågor som är jobbrelaterade på något sätt hänvisas till ”Jobbgruppen i Östernärke”.
Besök gruppen >


Jobbgruppen i Östernärke
Detta är en grupp för rekrytering, jobb och samarbeten i Östernärke. I denna grupp kan enskilda personer och representanter för företag eller föreningar söka och erbjuda personal, kompetens, jobb och uppdrag av olika slag. Kanske söker du en vikarie, eller en praktikant? Någon kanske söker sommarjobb eller praktikplats? Posta alla dessa frågor och erbjudanden här i denna grupp.
Besök gruppen >