Föreningar kan söka sommarbidrag fram till 28 februari

Sommarbidraget är en möjlighet för ideella föreningar och organisationer att anordna sommaraktiviteter för barnfamiljer, barn eller ungdomar som annars inte kommer iväg på sommaraktiviteter.

Sommarbidrag kan sökas för att till exempel anordna natur- och kulturupplevelser, utflykter, inträden, resekostnader, förbrukningsmaterial, läger, dagkollo, enklare övernattningar, livsmedel samt prova-på aktiviteter för nya målgrupper.

Föreningar som ansöker om sommarbidraget skall vara verksamma i Örebro kommun och ansökan skall vara inlämnad senast 28 februari. Beviljat bidrag betalas ut senast den 22 maj.

Utförlig information finns på Örebro kommuns websida:
https://www.orebro.se/kultur–fritid/foreningsstod/foreningsbidrag–kulturstod/sommarbidrag.html