Inbjudan till medborgardialog

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd bjuder in företagare på landsbygden till en digital medborgardialog

Onsdag 3 mars 2021 kl. 18:00

Landsbygdsnämnden välkomnar dig som landsbygdsföretagare till digital information och dialog i samarbete med avdelning näringsliv på Örebro kommun. Under dialogen vill vi gärna ta del av vilka utmaningar eller förändringar du som driver företag på landsbygden har upplevt under corona-pandemin samt vad du ser när vi blickar framåt.

Dialogen genomförs online och du kan komma med synpunkter eller ställa frågor direkt i chatten till verksamhetsföreträdare och politiker. Ingen föranmälan krävs. Du som deltar kommer inte synas i bild eller höras, utan kommunicerar enbart i chatten.

Möteslänk och Guide finner du på https://bit.ly/3jK0okx.