Informationsmöte om nattvandring 17/2!

Tegelhuset bjuder in till samtal om nattvandring, läs inbjudan här nedan:

Hej, Föreningar och organisationer i Östernärke!

Välkomna att diskutera nattvandring i Odensbacken under sommaren 2020.
Nattvandring genomförs på flera håll i kommunen i samarbete med Örebro kommun och ÖBO.

Landsbygdsenheten har kommit överens med ÖBO för att prova på nattvandring i Odensbacken.
Finns något intresse från någon lokal förening att arrangera dessa nattvandringar?

Föreningar som genomför nattvandringar får utbildning och en viss ersättning.
Bli områdesvandrare tillsammans med dina medlemmar i din förening.

Kom på informationsträff och träffa personal från Odengården, Mikael Ekman från Landsbygdsenheten och volontärer från Tegelhuset.

Nattvandring innebär att grupper av vuxna rör sig ute på gator och torg och i miljöer där ungdomar vistas kvälls- och nattetid i syfte att skapa en lugnare miljö.

Informationsötet om nattvandring i Odensbacken äger rum måndagen den 17/2 kl. 18.30 på Tegelhuset Örebrovägen 11 i Odensbacken.

Då det inte finns någon heltäckande lista över föreningar i Östernärke är det viktigt att vi alla hjälps åt att sprida informationen om mötet.

Mer information kan ni läsa på bifogad information från Örebro kommun och ÖBO som även finns på Samverkarnas Facebook-sida.

Varmt välkommen, Tegelhuset bjuder på kvällsfika!

/Bengt