Handla lokalt!

I dessa pandemitider har fler blivit medvetna om värdet att handla lokalt och stötta det lokala näringslivet, något som även uppskattas av företagen i Östernärke.

I förlängningen innebär det att man också stöttar bygden och sig själv om man tillsammans bidrar till att öka bärkraften i det lokala näringslivet.

Alla inköp går inte att göra lokalt av olika orsaker, men en ökad medvetenhet leder i det stora hela till att de lokala inköpen ökar, vilket är bra för hela bygden.

Tänk till du också, nästa gång du exempelvis beställer hem en snickare, köper mat, lagar bilen eller anlitar en hantverkare eller någon konsult.

Du måste inte slaviskt ändra dina köpmönster, men kolla gärna vilka varor och tjänster som finns att tillgå i Östernärke.

På vår websida, https://samverkarna.se/handla-lokalt/, hittar du en förteckning över lokala företag sorterade branschvis under rubriken ”Handla lokalt!”, anlita någon av dessa nästa gång – om du kan!