Investeringsstöd till ICA Nära i Stora Mellösa

Vi gratulerar ICA Nära i Stora Mellösa som har beviljats ett stöd på 800.000 kronor av Region Örebro län för att utveckla och förbättra sin verksamhet. Pengarna kommer användas till att satsa på solpaneler för el, nya kylar och frysar. Genom denna investering kommer butiken kunna spara in på sina elkostnader.

Fler kan söka investeringsbidrag genom Region Örebro län. Stödet innebär att man får ett bidrag utifrån hur mycket medel man själv investerar. För att ansöka om företagsstöd behöver företagaren fylla i en ansökningsblankett som finns på regionorebrolan.se/foretagsstod. I ansökan behöver du bland annat fylla i allmänna uppgifter, beskriva din verksamhet och dina investeringsplaner. Din ansökan skickar du till Region Örebro län.