Marknadstorg i Odensbacken

Samverkarna i Östernärke har fått grönt ljus från LEADER Mellansjölandet att driva ett pilotprojekt som går ut på att undersöka förutsättningarna att bedriva torghandel och andra aktiviteter på torget i Odensbacken. Som en del i projektet ska föreningen bl a utveckla två torgvagnar/försäljningsbodar och undersöka intresset för att använda dessa.

Projektet skall:

  • Undersöka vilka olika typer av försäljningsaktiviteter som kan komma att genomföras på det aktuella torget.
  • Undersöka hur marknadsbodar och vagnar kan utformas för att passa för ändamålet samt vad dessa kan kosta att köpa in om man beställer ca 8-10 st.
  • Identifiera och knyta kontakt med framtida nyttjare av marknadsbodar – både medlemmar och icke-medlemmar.
  • Undersöka hur vi kan disponera torget i samband med torghandel/marknadsdagar och ev andra aktiviteter.
  • Undersöka hur regelverket ser ut kring torghandel och försäljningsbodar/vagnar för vårt torg.
  • Undersöka hur vi kan förvara och transportera marknadsbodar och vagnar när dessa inte används.
  • Avslutningsvis vill vi även köpa in hjälp med att utforma och tillverka ett par bodar och/eller vagnar för att testa och utvärdera dessa skarpt under 2021.

Samverkarna ser en potential i att kanske kunna inspirera en lokal REKO-kedja i Östernärke att ha Torget i Odensbacken som utlämningsställe och med vagnar/bodar kanske vi kan bidra till att skapa en trevlig inramning och samtidigt underlätta hantering av varor och exponering av företag. Vi ser också andra möjliga användningsområden som vi vill undersöka närmare.

Kanske kan vi i ett senare skede köpa in ett antal marknadsbodar eller försäljningsvagnar som våra medlemmar sedan kan hyra samtidigt som de då också får en plats på det nya Torget i samband med marknadsdagar eller torgdagar som vi i framtiden skulle kunna arrangera. Framförallt hoppas vi kunna samla alla gårdsbutiker och matproducenter runtom i Östernärke till Torget i samband med olika aktiviteter.

Än så länge kan vi bara spekulera kring alla möjligheter, men i ett förstudieprojekt kan vi lite mer seriöst utreda dels vilka problem och hinder vi kan identifiera samt också söka svaren och lösningarna på dessa. Vi vill också ha möjlighet att testa konceptet i liten skala och samtidigt väcka intresse för att vara med och bygga ett koncept anpassat till vårt nya Torg i Odensbacken.

Om projektet slutligen får ett positivt utfall och det visar sig finnas ett intresse och dessutom förutsättningar att bedriva torghandel som vi hoppas, är tanken att följa upp projektet med att köpa in ytterligare vagnar/bodar. Med resultaten av projektet i bagaget kommer vi veta hur dessa vagnar/bodar lämpligen utformas och vi kommer också ha mer kunskap om hur vi kan lösa logistik och administration.

Projektet har inte startat riktigt ännu, men lokala företag och föreningar som är intresserade av att i ett senare skede hyra bodar/vagnar är välkomna att redan nu kontakta oss på info@samverkarna.se och anmäla sitt intresse.