Medlemsutskick hösten 2021

I fredags förra veckan postades ett medlemsutskick i pappersform med information om ett extra årsmöte som styrelsen kallar till för att genomföra fyllnadsval av suppleanter till styrelsen.
Det extra årsmötet äger rum via Zoom den 30 augusti kl 18.00. Länk kommer skickas till medlemmar separat, om du vill vara säker på att vi har din korrekta e-postadress kan du maila oss på info@samverkarna.se.

I utskicket redogörs även för kommande aktiviteter under hösten, bl a startas nu projektet kring marknadstorget upp på allvar. Senare i höst är det tänkt att en arbetsgrupp skall startas upp med fokus på besöksnäring och mat.

I december är det återigen dags för julgranen på Torget i Odensbacken som Samverkarna gjort till tradition att ställa på plats. I år finns möjligheter att kanske arrangera något mer i anslutning till första advent.

Är du medlem och inte fått detta utskicka via posten så kan du maila info@samverkarna.se så får du det digitalt istället.