Nya funktioner på gång någon gång

Arbetet med att färdigställa Samverkarnas nya websida har försenats på grund av lite tekniska problem. Att sommaren dök upp och drog ner arbetstempot ytterligare gör ju inte saken bättre.

Problemet är att något skiljer sig åt mellan den miljö där sidan utvecklats och den miljö där sidan sedan har satts i drift, detta trots att det borde vara samma förutsättningar. Ett mindre detektivarbete pågår nu för att lista ut vad det är som egentligen skiljer sig åt i de båda miljöerna. (dvs inställningar, konfigurationer, programvaruversioner etc i de två olika webhotell som används.)

I praktiken betyder allt detta att våra medlemmar ännu inte kan redigera sina egna presentationssidor. De versioner som ligger ute nu är hämtade från den gamla websidan. En konsekvens av förseningen är att funktionen med nyhetsbrev blivit fördröjd, men vi hoppas att allt ska bli klart under hösten.

En plan B finns, och det är att helt byta ut den sk WordPress-plugin som använts för medlemspresentationerna och använda en annan.