Nya Östernärkekartan klar 2019

Arbetet med att producera den nya kartan över Östernärke pågår för fullt och det finns fortfarande annonsplatser kvar för de som är intresserade.
Maila snarast karta@samverkarna.se så kanske du hinner få med din annons!

Planen var från början att hinna klart med kartan på denna sida årsskiftet men det har dragit ut lite på tiden med själva annonsproduktionen och processen runt detta, så vi tar sikte på 2019 istället!

Här finns mer info om projektet.