Medlemsnyheter

Läs de senaste nyheterna direkt från Samverkarnas medlemmar!


Tyck till om Torget i Odensbacken!

Projektet om marknadstorg i Odensbacken fortsätter, nu är en första prototyp av en marknadsbod uppställd på Torget. • Vilka olika typer av aktiviteter skulle du vilja se på Torget i Odensbacken i framtiden? • Har du någon uppfattning om hur du skulle vilja utforma våra framtida torgbodar? Den bod du ser här är en första… Läs mer »Klart för Projekt Marknadstorg i Odensbacken

Samverkarna i Östernärke har fått grönt ljus från LEADER Mellansjölandet att driva ett pilotprojekt som går ut på att undersöka förutsättningarna att bedriva torghandel och andra aktiviteter på torget i Odensbacken. Som en del i projektet ska föreningen bl a utveckla två torgvagnar/försäljningsbodar och undersöka intresset för att använda dessa. Projektet skall: Undersöka vilka olika… Läs mer »


Nytt utvecklingsbolag tar över Adolfsons

I går publicerade Länsposten nyheten om det nya utvecklingsbolaget som tagit över fastigheterna efter Adolfsons kläder & skor. På tisdag nästa vecka följer en artikel i Vingåkersbladet som delas ut gratis i Östernärke och i Vingåker. Syftet med köpet är att kunna medverka till utvecklingen av näringslivet i närområdet. Bolaget har i första hand för… Läs mer »


Två nya medlemmar i Samverkarnas styrelse 2021

Samverkarna har med anledning av pandemin hållit sitt första digitala årsmöte via plattformen Zoom då 10 st medlemmar deltog trots avsaknad av traditionell kaffe med smörgåstårta. Årsmötet valde om Bertil Andersson till ordförande på ett år. Åsa Ödman valdes om som ledamot samtidigt som två nya styrelsemedlemmar valdes in. Ny ledamot är tidigare suppleanten Tomas… Läs mer »