Prenumeration

Här kan vem som helst påbörja en prenumeration på Samverkarnas medlemsnyheter!
Skriv bara in din e-postadress och klicka på ”Prenumerera!” så läggs din e-postadress in i systemet och du får tillgång till nyheter som både föreningen och medlemmarna skickar ut.

För att undvika att någon annan missbrukar din e-postadress måste du först bekräfta din prenumeration genom att klicka på en länk i ett mail som du får inom kort.
(Titta i din inkorg eller i din skräppostmapp för att hitta mailet med länken för att bekräfta din prenumeration.)

OBS!
I samband med att du klickar på prenumerationsknappen godkänner du också att Samverkarna i Östernärke lagrar din e-postadress i en databas kopplad till denna tjänst/funktion. Du kan när som helst avbryta din prenumeration via en länk i de nyhetsbrev du får. Om du avbryter din prenumeration raderas din e-postdaress ur databasen.