Prenumerationsbekräftelse

Du prenumererar nu på Samverkarnas nyhetsbrev!

För att avsluta din prenumeration, se ett av de mottagna nyhetsmailen. Nederst i dessa mail finns en länk för att ”Avsluta prenumerationen”, klicka på denna länk så är det klart sedan.

Med vänlig hälsning

Samverkarna i Östernärke