Nytt utvecklingsbolag tar över Adolfsons

I går publicerade Länsposten nyheten om det nya utvecklingsbolaget som tagit över fastigheterna efter Adolfsons kläder & skor.

På tisdag nästa vecka följer en artikel i Vingåkersbladet som delas ut gratis i Östernärke och i Vingåker.

Syftet med köpet är att kunna medverka till utvecklingen av näringslivet i närområdet. Bolaget har i första hand för avsikt att förvärva byggnader i Östernärke för att hyra ut dessa eller på egen hand bedriva sådan verksamhet som gynnar bygdens fortsatta utveckling. Solid Gym är en av de blivande hyresgästerna och de väntas flytta in framåt slutet av året.

Bakom bolaget står ägaren till ICA Odenhallen samt bolaget Södra Hjälmarstrandens Förvaltningsbolag AB där två av ägarna till NEPAB finns med. Dessutom finns Samverkarna i Östernärke med som delägare företrädda av ordföranden Bertil Andersson, liksom Magnus Lagergren som även är ordförande i Odensbackens Vägförening.