Nyttiga länkar

Här följer några länkar som kan vara till nytta för lokal landsbygdsutveckling, dessutom några länkar till olika lokala sidor:

Landsbygdsgruppen
Landsbygdsgruppen för näringslivsutveckling i Örebro ska fungera som digitalt info-nav för lokala utvecklingsgrupper och dess medlemmar i Örebro kommun.
Denna grupp träffas med ojämna mellanrum och finns på facebook.

Landsbygdsnämnden
Örebro kommuns landsbygdsnämnd jobbar aktivt med landbygdsfrågor i kommunen.

Leader Mellansjölandet
Du kan söka LEADER-stöd om du har en idé som du tror kan utveckla din bygd. Genom LEADER kombineras offentligt ekonomiskt stöd med egen privat medfinansiering, som kan utgöras av en oavlönad arbetsinsats eller pengar.

Samverkarna i Glanshammarsbygden
Föreningens syfte är att vara ett samverkansorgan för att utveckla bygden och ett kontaktforum för företagare föreningar och andra intressenter. Föreningen ska verka för att företag/föreningar görs kända inom och utom regionen och den ska också vara en idégivande organisation och remissorganisation i kommunala ärenden

Ervala bygdelag
Ervalla bygdelag består av 15 anslutna föreningar som tillsammans verkar för en levande landsbygd. Upptagningsområdet för bygdens skola är tillika bygdelagets verksamhetsområde. Bygdelaget är den naturliga ingången för kommun, länsstyrelse och regionförbund gällande frågor som rör bygdens framtida utveckling.

Tysslinge Företagare
Föreningen Tysslinge företagare verkar för att göra områdets företag och föreningar synliga.

Vinön
Hjälmarens pärla mitt i den idylliska Hjälmarskärgården.

Sjöräddningssällskapet Station Hjälmaren
RS Hjälmaren grundades år 2003 och har 22 frivilliga. Sjön Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö. Stationen i Hjälmaren ligger placerad på ön Vinön som ligger centralt placerad i sjön Hjälmaren. Stationen opererar på hela sjön, från Hemfjärden i väst och ända bort till Östra Hjälmaren.