Om Samverkarna


Samverkarna i Östernärke heter den företagarförening som sedan 2004 verkar i Östernärke.

Föreningen har idag 85 medlemmar (2020-03-18) och vänder sig till företag, föreningar och andra som vill vara med och verka för ett starkt Östernärke.

Föreningen Samverkarna i Östernärke vill utveckla förutsättningarna för att i samverkan leva, bo och verka i Östernärke genom att främja befintliga företags existens och skapa förutsättningar för nyföretagande samt värna om föreningslivet.

– Nyttan med att vara med i Samverkarna är att du blir del i ett större sammanhang. Tillsammans med andra företagare kan du åstadkomma saker du inte klarar ensam.

– Du själv kan bidra till att aktivt utveckla näringslivet och de förutsättningar vi har i bygden.

– Du får dessutom möjlighet att träffa andra företagare, ventilera idéer och problem. Du kan skapa både sociala och affärsmässiga kontakter, ta del av kunskap och kompetens m m.

– Som medlem får du också möjlighet att nyttja funktionerna på denna websida, t ex kalendern, nyhetsbrevet och branschregistret.

Föreningen bildades 12 Februari 2004 efter initiativ av bland andra Kjell Sternberg med dåvarande företaget Kvistmardata och Pernilla Reinholdsson med sitt företag PEoCA Barnkläder.

Domänen samverkarna.se registrerades redan 2004-03-22 och logotypen skapades i mars 2004 av Bengt Bronner ReklamAssistans.