Kontakta Samverkarna!

Du kan kontakta Samverkarna på flera olika sätt beroende på ditt ärende.

Samverkarnas postadress
Samverkarna i Östernärke
c/o Meta Fagerström
Örebrovägen 12
715 31 Odensbacken

Samverkarnas generella e-postadress
För kontakt i alla ärenden kan denna adress användas:
info@samverkarna.se

Styrelsekontakt
För kontakt med styrelsen kan du maila till:
styrelse@samverkarna.se

Ekonomifrågor
För kontakt med kassören kan du maila till:
ekonomi@samverkarna.se

Dataskydd
Mail som rör det nya dataskyddsdirektivet och sänds till:
dataskydd@samverkarna.se

Websidan
Mail som rör websidan och dess funktioner sänds till:
admin@samverkarna.se