Samverkarnas Stadgar

Föreningens stadgar reviderades i samband med årsmötet 2021, de nya uppdaterade stadgarna kommer läggas upp här.