Samverkarnas styrelse 2020

Samverkarna höll årsmöte med efterföljande konstituerande styrelsemöte den 25 februari 2020 och då valdes stora delar av den gamla styrelsen om.
Några ommöbleringar skedde liksom inval av nya personer på olika poster. Sammantaget ser styrelsen numera ut som följer:

Ordförande: Bertil Andersson – Aj Min Rygg/Galleri O
Vice ordförande: Hans Johansson – Firma Hans Johansson

Kassör: Per Fröberg – SPF Östernärke
Biträdande Kassör – Caroline Tysell – Ströms Kök & Catering

Sekreterare: Åsa Ödman – Vinöns Hembygdsförening

Ledamot: Thomas Dahl – Höre bi och boskap

Suppleant: Stefan Eriksson – DHL
Suppleant: Torbjörn Olsson – Upphandligskonsulten
Suppleant: Tomas Jennebo – Stenskott Production/Jenneboradio

Revisor: Magnus Lagergren
Revisor: Ove Åkesson

Revisorsuppleant: Kerstin Gustavsson

Valberedning: Bo Åkerling
Valberedning: Lennart Carlsson