Samverkarnas styrelse

Samverkarna höll årsmöte med efterföljnande konstituerande styrelsemöte den 7 mars 2019 och då valdes stora delar av den gamla styrelsen om.
Några ommöbleringar skedde liksom inval av några nya personer på olika poster. Sammantaget ser styrelsen ut som följer:

Ordförande: Hans-Ove Norén – Rederi AB Mälaren-Hjelmaren (M/F Liden)

Sekreterare: Åsa Ödman – Vinöns Hembygdsförening

Kassör: Per Fröberg – SPF Östernärke

Ledamot: Birgitta Ekblad – Ekblad kommunikation
Ledamot: Bertil Andersson – Aj Min Rygg/Galleri O
Ledamot: Thomas Dahl – Höre bi och boskap

Suppleant: Caroline Tysell – Ströms Kök & Catering
Suppleant: Hans Johansson – Firma Hans Johansson
Suppleant: Stefan Eriksson – DHL

Revisor: Magnus Lagergren
Revisor: Ove Åkesson

Revisorsuppleant: Kerstin Gustavsson

Valberedning: Bo Åkerling
Valberedning: Lennart Carlsson