Verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsplanens aktiviteter och projekt i korthet 2020-2021.
(Aktiviteterna är listade utan särskild inbördes ordning.)

Färdplanen för de kommande 1,5 åren är utlagd. Sammantaget kan man se en mix av aktiviteter med fokus på näringslivsutveckling men också några aktiviteter med mer allmänt fokus på landsbygdsutveckling och nytta för de som lever och bor i Östernärke.

Edit:
… och sen kom pandemin ivägen. Ja, mycket har fått ändras om och verksamhetsplanen sprack, men vi håller på att starta upp aktivteterna inför hösten 2021 just nu.
Uppdatering lär följa för att få en mer aktuell verksamhetsplan att hålla oss till framöver.

En del av de beslutade aktiviteterna är redan påbörjade sedan tidigare. Andra är inte uppstartade ännu och så finns det också idéer som är beslutade men inte riktigt färdigtänkta ännu. Förhoppningen är att medlemmarna ska kunna känna att de vill vara delaktiga i en eller flera av dessa aktiviteter och projekt vilket vi alla skulle kunna vinna på, så nu kör vi! (Aktiviteterna är listade utan särskild inbördes ordning.)

– Handla lokalt med medlemsförmåner och medlemsrabatter!
– Presentationsfolder Samverkarna (våren-sommaren 2020)
– Arbetsgrupper – (omtag 2020)
– Företagarträffar
– Hampetorps Hamn (hela 2020 och framåt)
– Naturkartan.se
– Turistmapp med lösbladssystem
– Hemester i Östernärke!
– Körgemenskap i Östernärke
– LEADER-projekt Förnya Odensbacken (2020-2021)
– Kvarnbacken i Odensbacken
– Farmers Market – eller ”Matlandet Östernärke”
– Ungdomlig mat i Östernärke
– Företagsforum och samverkan skola-näringsliv ver 2.0 (hösten 2020?)
– Den årliga granen på Adolfsons torg
– Julavslutning-julbord med julmat i Östernärke (december 2020)