Östernärke – en bra bit av Örebro!

Östernärke är en del av Örebro kommun som gränsar till Södermanlands län och Vingåkers kommun i öster och med Sköllersta i Hallsbergs kommun i väster. Med omkring fem mil Hjälmar-strand är Östernärke i högsta grad en sjönära del av Örebro kommun med egen skärgård och en ö med namn Vinön som utgör en av flera pärlor. Till ytan är Östernärke 580 kvadratkilometer stort och har närmare 6.300 invånare fördelat på ca 2.900 hushåll.

Några pärlor i korthet:

  • – Hjälmaren med sin berömda gös.

 

  • – Skärgårdsön Vinön med egen vägfärja.

 

  • – Kvismaren med sitt rika fågelliv.

 

  • – Hjälmaren med ca fem mil strand i området.

 

  • – Högklassig jordbruksmark.

 

  • – Stora arealer natur och flera naturreservat.

 

  – Områden lämpliga för vindkraft och klassade som riksintressen.

Förutom skog- och jordbruk finns ett stort antal småföretag verksamma inom industri, handel och hantverk. Sammanlagt verkar ca 800 företag i bygden, jordbruken inräknade. Av dessa är ca 90 företag tillsammans med 19 föreningar och fem församlingar organiserade i föreningen Samverkarna i Östernärke som totalt har 114 medlemmar (180522).

Hälften av Östernärkes innevånare bor i ”tätorterna”. I Asker bor ca 330 personer, i Brevens Bruk ca 190, i Kilsmo ca 365, i Hampetorp 422, på Vinön ca 116, i Odensbacken ca 1 520 samt i Stora Mellösa ca 890 personer.

Odensbacken som är Östernärkes största samhälle, tillika centralort, ligger 26 km från Örebro och har mycket goda bussförbindelser. Till närliggande samhällen; Asker, Lännäs, Hampetorp och Stora Mellösa är det 2 – 7 km. Till Kilsmo är det ca 12 km och till Brevens Bruk i söder, är det ca 19 km.

Östernärke förbinds med Örebro av Länsväg 207 som löper genom Östernärke i ritning sydväst genom bl a Stora Mellösa och Odensbacken för att i Odensbacken övergå i Riksväg 52.

Genom Östernärke går Riksväg 52 i västlig-östlig riktning som en pulsåder vidare till Vingåker som endast ligger ca 2 mil bort, fortsätter till Katrineholm och så småningom Nyköping.

Detta innebär att man med ca en timmes färd når Skavsta flyplats. Tack vare närheten till Vingåker finns även tillgång till tågförbindelser med Stockholm och övriga landet. Till Kumla är det ca 3 mil i motsatt riktning.

Kartlänk till Google Maps som visar var centralorten Odensbacken är belägen i landet.

Textkällor: Samverkarna samt Örebro Kommuns websida. Befolkningssiffrorna härrör från Mars 2006 och kommer uppdateras under 2018.