Östernärkekartan 2018

Nu är det klart att Samverkarna kommer ge ut en ny Östernärkekarta under 2018.

Örebro Landsbygdsnämnd har beviljat medfinansiering av den nya ”Östernärkekartan 2018” vid ett sammanträde den 23 augusti 2018.

Den nya kartan kommer i princip att se ut som den tidigare med ett 30-tal annonser, utflyktsmål samt beskrivningar och medlemsförteckning på baksidan. Några utflyktsmål har kommit till och dessa vill vi få med i den nya versionen.

Mer om projektet finns att läsa här: