Senaste nytt

Interna och externa nyheter som berör Samverkarnas medlemmar och andra verksamma i Östernärke.

Dags för digitala årsmöten 2021

Samverkarna håller sitt årsmöte digitalt via tjänsten Zoom i år, precis som så många andra föreningar valt att göra i dessa pandemitider. Föreningen har tidigare provat att hålla både medlemsmöten och styrelsemöten via den digitala tjänsten Zoom, detta med gott resultat. Datumet för det ordinarie årsmötet är den 9 mars. Eftersom en punkt på dagordningen… Läs mer »

Inbjudan till medborgardialog

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd bjuder in företagare på landsbygden till en digital medborgardialog Onsdag 3 mars 2021 kl. 18:00 Landsbygdsnämnden välkomnar dig som landsbygdsföretagare till digital information och dialog i samarbete med avdelning näringsliv på Örebro kommun. Under dialogen vill vi gärna ta del av vilka utmaningar eller förändringar du som driver företag på landsbygden har… Läs mer »

Nu laddar vi om för 2021!

Vi har gått på sparlåga ett tag nu till följd av pandemin, men 2021 hoppas vi kunna gasa på igen. Vi vill då bland annat jobba mer med besöksnäring och nyföretagande. I Östernärke är vi starka på just besöksnäring, samt mat och livsmedel i alla former, detta vill vi ta vara på och utveckla ännu… Läs mer »

Upprop för att investera i Östernärke

Vill du vara med och satsa pengar för att utveckla din hembygd? Så lyder en fråga som skickats ut till Samverkarnas medlemmar. Bakgrunden är att Samverkarna i flera omgångar under årens lopp har tittat närmare på olika utvecklings- och investeringlösningar och diskuterat vad man kan göra, men tiden har helt enkelt inte varit mogen då. Är… Läs mer »

Svara snabbt: Enkät om besöksnäring i Örebro

För att få en bild av hur coronapandemin slagit mot besöksnäringen i Örebro kommun genomför Örebrokompaniet nu en uppföljning på vårens besöksnäringsbarometer. Denna gång ligger fokus på företagens upplevelser av sommaren. Resultatet kommer att ligga till grund för Örebrokompaniets fortsatta arbete, men kommer även att delges media. Ni som svarar kommer alla att få en… Läs mer »