Samverkarnas projekt

Samverkarna har ända sedan begynnelsen skapat och drivit olika projekt i varierande omfattning med olika stöd och bidrag från t ex Länsstyrelsen eller med LEADER-pengar samt med olika stöd från Örebro kommun, huvudsakligen från Landsbygdsnämnden.

Ett av de senaste projekten som finansierades av Örebro kommuns landsbygdsenhet gick ut på att göra en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en kaj i Hampetorp. Syftet med denna kaj är att bland annat att möjliggöra för Sjöräddningen att ta iland nödställda på ett tryggt och säkert sätt. Detta projekt slutrapporterades till Örebro kommuns landsbygdsenhet den 180418.

Det allra senaste projektet ”Östernärkekartan 2018” beviljades delfinansiering så sent som den 23 augusti 2018. Projektet ”Kultur i Östernärke” beviljades pengar från Landsbygdsnämnden den 15 maj i år.

Ett annat sorts projekt handlar om att synliggöra medlemmar och verksamheter i Östernärke, i detta är de två informationstavlorna vid bensinmacken i Odensbacken två bärande delar som vi ska arbeta vidare med under 2018-2019. Denna websida är ett annat slags projekt som också går ut på att synliggöra våra medlemmar och olika verksamheter.

Under våren hoppas vi också kunna arrangera en lokal företagsmässa i samarbete med Odenskolan, detta projekt är än så länge bara på idéstadiet.

Välj i menyn överst om du vill läsa mer om ett urval av projekt!