Företagarträffar

Under hösten 2017 och våren 2018 har Samverkarna anordnat ett antal företagarträffar där alla i intresserade i Östernärke varit välkomna. Under dessa träffar har olika ämnen avhandlats tillsammans med olika inbjudna gäster:

Åza Zastell, tidigare tillförodnad näringslivsdirektör i Örebro kommun gästade Östernärke 24 oktober 2017.

Jan Rydén, företagsutvecklare på Almi i Örebro gästade Östernärke den 15 mars 2018.

Maria Larsson, landshövding i Örebro län gästar Östernärke den 3 maj 2018.

Göran Dahlén, ny näringslivsdirektör i Örebro kommun gästar Östernärke under hösten 2018.