Nya planer för företagsskylten

Skylten färdigställdes och försågs med dels en stor version av Östernärke-kartan respektive beskrivningen av visionen om en kaj och hamn i Hampetorp.

Styrelsen har fattat ett nytt beslut om det tomma skyltstativet.

Intresset att köpa in sig på en företagsruta motsvarade inte förväntningarna och därför kommer det högra skyltstativet istället att användas på ett annat sätt.

Samverkarna tackar de som bokat en plats för visat intresse men bokningarna är för få för att det ska vara meningsfullt att fullfölja projektet. Förhoppningen är nu att så snart som möjligt kunna få ett helt annat innehåll på plats i det tomma och tråkiga stativet vid macken i Odensbacken.