Kaj i Hampetorp

Detta projekt är avslutat och slutrapporterades den 180418.

Projektet som finansierades av Örebro kommuns landsbygdsenhet gick ut på att göra en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en kaj i Hampetorp.
Syftet med denna kaj är att bland annat att möjliggöra för Sjöräddningen att ta iland nödställda på ett tryggt och säkert sätt.

Förstudien visar att en kaj i Hampetorps är fullt möjlig att åstadkomma till en total kostnad av cirka 10 miljoner kronor. Nu fortsätter arbetet med att hitta finansiering för att kunna bygga denna kaj.