Kultur i Östernärke

Samverkarnas allra senaste projekt, “Kultur i Östernärke” beviljades pengar av Örebro kommuns Landsbygdsnämnd så sent som den 15 maj 2018.
Projektet går ut på att öppna upp en utställning i grönområdet vid Kvarnbacken där tidigare utställningar av Richard Brixel har visats.

Under 2018 kommer 20 verk av konstnären Olle Medin visas upp i parken. Projektet är nu under uppstart och den 3 juni klockan 11.00 sker invigningen av Olle Medins utställning Återbruk, i grönområdet intill Adolfssons Kläder. Utställningen pågår sedan till 7 oktober 2018.