Landsbygdsportalen i Örebro

Detta projekt är inte påbörjat ännu.

Det finns en idé om att skapa en gemensam websida för verksamma på landsbygden i Örebro kommun. Denna websida skulle kunna fungera som en gemensam guide för företag och tjänster. En annan funktion som det pratats om är en gemensam kalender för alla aktiviteter och verksamheter på landsbygden i Örebro kommun.

Formerna för projektet är ännu inte klara men idén diskuteras löpande på de gemensamma möten som de olika utvecklinsgrupperna runtom på landsbygden i kommunen har med jämna mellanrum.