Östernärkekartan 2019

I Slutskedet – Östernärkekartan 2019 är färdig. Spridning pågår till annonsörer och andra intresserade. Den 22 augusti 2019 deltog Samverkarna i ett möte då ett antal kartor överlämnades. Nu återstår att fakturera annonsörer och slutredovisa projektet vilket väntas vara klart under hösten 2019.

Ny Östernärkekarta under 2018-2019. Nu är det klart att Samverkarna kommer ge ut en version av Östernärkekartan.

Örebro Landsbygdsnämnd har beviljat medfinansiering av den nya “Östernärkekartan” vid ett sammanträde den 23 augusti 2018. Precis som i versionen från 2006 kommer Samverkarnas medlemmar kunna köpa annonsutrymme och dessa annonsplatser kostar mellan 600-750 kronor.

Den nya kartan kommer i princip att se ut som den tidigare med ett 30-tal annonser, utflyktsmål samt beskrivningar och medlemsförteckning på baksidan. Några utflyktsmål har kommit till och dessa vill vi få med i den nya versionen.

Den tidigare kartan gavs ut 2006.