Upptäck Hjälmaren!

Projektet ”Upptäck Hjälmaren!” är avslutat och slutrapporterat den 171016.

Det officiella projektnamnet var Hjälmaren 2016-2017 och projektet gick ut på att lyfta fram Hjälmaren som framtida destination och utveckla besöksnäringen i Östernärke med fokus på Hjälmaren och alla de möjligheter som finns i anslutning till sjön. Detta tycker vi att vi lyckats med när vi nu ser att Örebro kommun, Örebrokompaniet och andra aktörer fått upp ögonen för Hjälmaren som destination.