Kaj och hamnområde i Hampetorp


I slutskedet – Förstudien följdes upp med ett projekt med syfte att presentera visionen om en kaj och ett nytt hamnområde i Hampetorp.

En presentationsfolder med illustrationer och beskrivande text har tagits fram. Foldern som är finansierad av LEADER Mellansjölandet har presenterats för Örebro kommuns landsbygdsnämnd den 22 augusti 2019. Efter nämndsammanträdet följde en medborgardialog i Hampetopss skola senare samma kväll. Inför ett 30-tal åhörare presenterades både vision och folder.

En webbversion av visionsfoldern (pdf) finns att ladda ner här.


Avslutat – Förstudieprojektet om förutsättningarna för en kaj i Hampetorp är avslutat och slutrapporterades den 180418.

Projektet som finansierades av Örebro kommuns landsbygdsenhet gick ut på att göra en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en kaj i Hampetorp. Syftet med denna kaj är att bland annat att möjliggöra för Sjöräddningen att ta iland nödställda på ett tryggt och säkert sätt.

Förstudien visar att en kaj i Hampetorps är fullt möjlig att åstadkomma till en total kostnad av cirka 10 miljoner kronor. Nu fortsätter arbetet med att hitta finansiering för att kunna bygga denna kaj.