Seniorboende


Projektet är avslutat och redovisades den 171121.

Tryckning av enkät samt porto bekostades med medel från Örebro kommuns lndsbygdsnämnd.

Syftet med projektet var att undersöka intresset för nybyggnation av seniorbostäder i Stora Mellösa och Odensbacken.
En enkät sändes ut till medlemmarna i de fyra pensionärsorganisationerna i Östernärke; SPF, RPG samt de båda PRO-avdelningarna i Asker-Lännäs och Stora Mellösa.

Sammanlagt sändes 400 enkäter ut och av dessa fick vi in 55 svar från medlemmar som var intresserade av att teckna ett kontrakt inom fem år.