Samma förening, nytt utseende.

Samverkarna i Östernärke har funnits sedan 2004. Inriktningen har varit densamma sedan starten; att främja utvecklingen av Östernärke genom samverkan mellan företag och föreningar som verkar inom området. Antalet projekt som genomförts har varit betydande. Vissa har synts mer än andra men gemensamt för samtliga är att det på olika sätt spelat roll för att utveckla Östernärke till att vara en attraktiv del av Örebro kommun.

Nu har tiden kommit att förändra vårt utseende. Eller grafiska profil snarare. Ny logga och nya färger till att börja med.