Samverkarna deltar i arbetet med att förnya Odensbacken!

Odensbackens Vägförening har som vi tidigare kunnat informera om, nyligen dragit igång ett arbete för att förnya samhället. Samverkarna i Östernärke är med och stöttar arbetet och här följer lite mer information om projektet, syftet och det kommande mötet.

Hela grundtanken bygger på att en trevlig och inbjudande ort är bra för både alla boende och näringsidkare, men också för besökare som kommer utifrån.
– Vi vill från Odensbackens vägförenings sida göra vad vi kan för att ta ett helhetsgrepp om utomhusmiljön i Odensbacken, berättar ordföranden Magnus Lagergren.

– Från Samverkarnas sida välkomnar man initiativet och medverkar gärna då det i en förlängning också gynnar näringslivsklimatet, berättar Bengt Bronner, utvecklare på deltid hos Samverkarna som nu också är med och leder det förstudieprojekt som vägföreningen startat upp.

LEADER Mellansjölandet finansierar projektet som är ett sk ”småprojekt” och tanken är att detta lilla projekt skall mynna ut i ett större projekt som i sin tur skall pågå under åren 2019-2021.

– Rent konkret handlar det om att göra samhället attraktivare för boende, näringsidkare och besökare. Det kan handla om att t ex skapa trivsammare miljöer med bättre gatljus, skylta upp företag och platser i samhället, placera ut blomlådor, höja kvalitén på vägnätet, förbättra trafikmiljön och kanske också skapa fler mötesplatser och nya förutsättningar för t ex motion och kultur, förklarar Magnus Lagergren.

– Just nu är arbetet inne i en inventeringsfas och sedan följer en sammanställning och en redovisning av projektet och detta i sin tur skall i slutänden landa i en handlingsplan för att förnya Odensbacken, berättar Bengt Bronner.

Det arbete vi nu genomför finansieras av LEADER Mellansjölandet, men arbetet innehåller också en hel del ideellt arbete. Det stora projekt vi siktar på att kunna genomföra hoppas vi kunna finansiera i huvudsak med stöd av EU-pengar i kombination med pengar från Örebro kommun, insatser från Trafikverket samt medverkan av det lokala näringslivet i flera olika former, t ex genom gåvor, ekonomiskt stöd i form av pengar eller genom att bistå med ren arbetstid. Tanken är att så många som möjligt ska kunna vara med och dra sitt strå till stacken utifrån sin egen vilja och förmåga och här finns det massor av möjligheter för våra medlemmar att vara med på ett hörn.

– En stor och viktig del i ett framtida LEADER-projekt är också den ideella delen som bygger på att de boende kan engagera sig och vara med och avsätta en del av sin fritid för att tillsammans förnya Odensbacken. Genom att lägga samman alla små och stora insatser hoppas vi till slut kunna åstadkomna en hel del förbättringar, berättar Bengt Bronner.

Via vägföreningens FB-sida har vi gått ut med ett upprop för att samla in åsikter och förslag på åtgärder. Den 14 november kl 18.00 bjuder vi in till ett informationsmöte med workshop i Tegelhuset för att få ännu fler förslag och idéer på hur man kan förnya Odensbacken.

För att sprida information om projektet och det kommande mötet har både vägföreningen och Samverkarna, förutom information på våra FB-sidor, låtit trycka upp och dela ut ca 600 foldrar till hushållen i Odensbacken. Detta kommer följas av en mindre affischkampanj i Odensbacken och på Facebook för att ingen ska missa mötet, så håll utkik om du vill vara med och förnya Odensbacken!