Samverkarna lanserar ny websida

I samband med att GDPR börjar gälla kommer Samverkarna i Östernärke passa på att lansera sin nya websida. Ett led i att hantera administrationen av sidan är att nu be samtliga medlemmar om att ge sitt samtycke till att personuppgifter hanteras.

Den gamla websidan liksom alla data som fanns i den gamla databasen kommer raderas innan den 25 maj och då börjar vi om från noll med en helt ny medlemsförteckning och senare också ett par helt nya funktioner såsom kalender och nyhetsbrev.

Ett mail med information kommer skickas till alla medlemmar med kända e-postadresser om de har betalt medlemsavgiften för 2018. I några fall saknas aktuella kontaktuppgifter och i dessa fall kommer medlemmarna kontaktas så snart som möjligt.

Om du vet med dig att du är medlem, men inte fått något mail är du välkommen att maila till dataskydd@samverkarna.se så kan du också få den information som övriga medlemmar fått.

(Frågor och synpunkter gällande websidan i övrigt hänvisas till admin@samverkarna.se)