Samverkarnas lilla företagsmässa 20-21 september

Nu är det klart!
Den 20-21 september 2019 arrangerar Samverkarna en liten minimässa i Tegelhuset – med och för företagare i Östernärke.


Minimässan är tänkt som ett bra tillfälle för lokala företagare att knyta kontakter med varandra. Kanske kan det utmynna i nya samarbeten mellan företag i bygden.

Det finns plats för 20 utställare och i dagsläget är ca hälften av platserna bokade. Vi återkommer med förteckning på anmälda företag!

Kontakta Samverkarna via mail till info@samverkarna.se om du vill delta med ditt lokala företag. I första hand är det öppet för medlemmar i Samverkarna, men i mån av plats kan även andra lokala företag delta.


Minimässan pågår både den 20 och 21 september, men med olika besökare under de två dagarna.

20 september kl 9.00-12.00 är minimässan endast öppen för företag.

20 september kl 12.30-15.30 är minimässan endast öppen för elever på Odenskolan.

21 september kl 10.00-14.00 är minimässan öppen för allmänheten.


Fri entré båda dagar!