Svara snabbt: Enkät om besöksnäring i Örebro

För att få en bild av hur coronapandemin slagit mot besöksnäringen i Örebro kommun genomför Örebrokompaniet nu en uppföljning på vårens besöksnäringsbarometer. Denna gång ligger fokus på företagens upplevelser av sommaren.

Resultatet kommer att ligga till grund för Örebrokompaniets fortsatta arbete, men kommer även att delges media. Ni som svarar kommer alla att få en sammanställning av resultatet.
OBS! Alla svar sker anonymt, inga enskilda svar kommer att lyftas ut.

Svara snabbt, senast i morgon den 18 augusti ska svaren vara inlämnade, här är länken till enkäten:
https://sv.surveymonkey.com/r/besoksnaringsbarometer2020-2

De som har frågor är välkomna att höra av sig. De som har möjlighet att sig lite mer tid och skicka en närmare beskrivning av hur ni upplever sommaren och det aktuella läget är är välkomna att maila till Björn Fransson på Örebokompaniet (och då gäller inte tidsgränsen): bjorn.fransson@orebrokompaniet.se

/Bengt