Tyck till om Torget i Odensbacken!

Projektet om marknadstorg i Odensbacken fortsätter, nu är en första prototyp av en marknadsbod uppställd på Torget.

• Vilka olika typer av aktiviteter skulle du vilja se på Torget i Odensbacken i framtiden?

• Har du någon uppfattning om hur du skulle vilja utforma våra framtida torgbodar?
Den bod du ser här är en första prototyp som tagits fram, har du några tankar om hur den kan förbättras?

• Skulle du kunna vara intresserad av att nyttja Torget som utlämningsplats för en REKO-ring – antingen som konsument eller som producent?

Marknadsboden är en del i ett förstudieprojekt, finansierat av LEADER Mellasjölandet, som Samverkarna i Östernärke driver för att undersöka förutsättningarna att bedriva torghandel, marknadsaftnar eller REKO-utlämningar på Torget i Odensbacken och nu finns alltså en första prototyp på plats på Torget för utvärdering.

Lägg en lapp i Samverkarnas förslagslåda, eller skicka ett mail till info@samverkarna.se och berätta vad tycker!